Viatge  a  Grècia
 
 

                                                                                                    Foto:   G.  Grigoriou
 

C í c l a d e s
 

I V
 
Saludo  les  nereides,  canto  els  morts,
 
allà  on  viu  solitari  el  navegant
 
i  el  món  és  una  tomba  de  silenci,
 
on  l’horitzó  es  despulla  trepidant,
 
fill  del  vent  infinit  o  la  bonança.
 
Sento  una  terra  guanyada  amb  la  llum
 
(la  vida  desestima  les  paraules).
 
Els  anys  ens  serviran  per  ser  més  forts.
 
Vindran  uns  ulls  tan  lliures  com  el  mar.