de-lamor-petit-llibre-de-desproposits primavera
 
 

S e n z i l l a m e n t     t ’ e s t i m o
 
 

Us  honora  el  simple  gest
 
d’haver  segellat  els  llavis  volgudament
 
perquè  la  vostra  generositat  ignori
 
desesper,  esperança  de  ser:
 
la  por  al  demà.
 
Sou  els  camins  inseparables
 
de  les  gotes  d’un  oceà,
 
pervivint  salvatgement
 
en  la  perfecta  harmonia
 
de  l’onada,
 
emmudint  amb  els  astres
 
que  beuen  la  set  d’il·luminar
 
la  pell  de  l’Univers,
 
no  pas  una  nit:
 
el  Profund.
 
Els  peixos  viuen  de  l’aigua,
 
els  ocells,  de  l’arbre,
 
els  enamorats,  del  somni
 
d’Amor  i  passió
 
sols  perquè  una  mirada
 
reflecteix  en  l’altra
 
sense  pensar
 
una  saviesa  antiga:
 
senzillament  t’estimo.

 
Del  poemari  inèdit  de  2015    “De   l’Amor,   petit   llibre  de   despropòsits